Loading...

MYMBMB

SISTEM JARINGAN BERSEPADU MBMB

Log Masuk Scroll Down

Pengenalan

Sistem Jaringan Bersepadu, MBMB

MyMBMB dibangunkan bagi memudahkan pengguna untuk mentadbir dan mengurus maklumat semakan, billing, pelarasan dan laporan bagi 4 SISTEM UTAMA pihak berkuasa tempatan iaitu PERAKAUNAN, HASIL, HRMS dan PENGURUSAN.
 
 

Ia bertujuan bagi membolehkan maklumat akaun, billing, denda, jernal dan kutipan dapat dicapai dan membolehkan sistem menyediakan maklumat yang lengkap dan tepat.

Dengan ini, maklumat-maklumat yang diperlukan oleh pengguna dapat disatukan dan di analisa dengan mudah dan tersusun serta teratur yang mana ia disediakan secara berkomputer.